ประกาศ

ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง

เนื่องจากโครงการย้ายสายไฟลงใต้ดิน เพื่อปรับภูมิทัศน์บนถนนประติพัทธ์
ทำให้มีผลกระทบต่อระบบโทรศัพท์ของบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก
ในระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-31ต.ค. นี้

ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ 081-691-7144
และฝ่ายบัญชีที่ 082-711-3907Intensive Watch "We monitor every second"
Monitor music &advertisement

DAILY

TOP 10 MUSIC & ADVERTISEMENT


IW Daily Update | Last Update : 24 Hrs | FM radio station in Bangkok

We monitor music & Ads.

Tracks and reports the latest ads daily. This sort of ranking as the second opening play on radio stations, TV and cable TV 24 hour per second.

You have to know

the movement of the top hits of music and ads before anyone else.

* TV, Cable and FM radio station in Bangkok

TOP 40

MUSIC OF THE YEAR 2015

SONG OF THE YEAR 2016

LONGEST NUMBER 1 ON IW WEEKLY MUSIC CHART


MUSIC

MONITORING

Information is now, more than ever, critical for succeeding in an increasingly competitive world.

Intensive Watch was developed using complex analytical
algorithms to data mine music and media information allowing for the generation of reports identifying popularity and trends.


ADS.

MONITORING

Due to the competition on advertising, the Advertising monitoring is essential, especially on radio because of reaching to every part of customer.

The Owners has turned to focus on monitoring.